×
TR   EN

İşletme Komisyonu

2.1.TÜRSİD İşletme Komisyonu  

TÜRSİD İşletme Komisyonu 2013 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Komisyon Başkanı olarak  BURULAŞ İşletme Müdürü Sn. Bülent Atak seçilmiştir. İlk iki yıllık komisyon çalışma sürecinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Samsun’da toplantılar gerçekleştirilmiş ve oluşturulan alt komisyonlarla çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.

Dönemde; Sn.Rasim Bacacı Grup Başkanlığı’nda “ Bilet Sistemleri ve Seyahat Kartları”, Sn.Fatih Demircan Grup Başkanlığı’nda “ Engelli Erişimi”, Sn. Engin Çağman Grup Başkanlığı’nda “ Yolculuk Kuralları”, Sn. Remzi Toprak Grup Başkanlığı’nda “ Raylı Sistem Güvenlik Uygulamaları” alt komisyon çalışmalarına devam edilmiştir.
Yeni bir alt komisyon olarak Sn.Ayçin Yalçıner Grup Başkanlığı’nda “ Raylı Sistem Sigorta Uygulamaları” konusunda çalışma başlatılmıştır.

06-07 Kasım 2014 tarihinde Gaziantep’de gerçekleştirilen toplantıda İzmir Metro A.Ş. Trafik Müdürü Sn.Ertan Sayılkan yeni Komisyon Başkanı, Estram A.Ş. İşletme Müdürü Sn. Seher Kara  Komisyon Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

İşletme Komisyonu, 2. Dönemde üç toplantı gerçekleştirmiştir. Alt komisyonların çalışma sonuçları çeşitli sunumlarla paylaşılmış, iyi uygulama örnekleri tanıtılmış, yeni mevzuat çalışmalarına ilişkin Bakanlık ve ilgili diğer kamu kurumu temsilcileri toplantılara davet edilmiştir.

Raylı Sistem Sigortaları konusunda çalışan alt komisyon; Hazine Müsteşarlığı’nı ziyaret etmiş ve TÜRSİD hakkında bir sunum yaparak, Müsteşarlık tarafından 13.10.2014 tarihinde yayınlanan 2014/24 sayılı sektör duyurusu kapsamında bilgi almıştır.

TÜRSİD İşletme Komisyonu Gaziantep Toplantısı

06- 07 Kasım 2014 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ev sahipliğinde, Gaziantep’de 5. toplantısını gerçekleştirilmiştir.

TÜRSİD üye işletmelerinin son 6 ayda gösterdiği gelişmelerle ilgili sunumlar yapılmış ve iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Üyelere temel sigortacılık eğitiminin verilmesi benimsenmiş ve Tramvay araçlarının sigortalanması ile ilgili sorunlar tartışılmıştır.

“Bilet Sistemi ve Seyahat Kartları Alt Çalışma Grubu” ve “Yolculuk Kuralları Alt Çalışma Grubu”nun son detay bilgileri vermesiyle birlikte  çalışma grupları sonlandırılmıştır.

“İş kanununa göre personel vardiya planının hazırlanması ve Türkiye’ deki Raylı Sistem İşletmelerindeki Uygulamalar Alt Çalışma Grubu”  ve  “Türkiye’deki Raylı Sistem İşletmelerinde Meydana Gelen Kazaların Analizi Alt Çalışma Grubu” kurulması karara bağlanmıştır.

Komisyon çalışmalarının ikinci gününde saha gezisi ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni planlanmakta olan hatlara ilişkin olarak üyelerce önerilen tasarım uygulamaları paylaşılmıştır.TÜRSİD İşletme Komisyonu Eskişehir Toplantısı

11-12 Haziran 2015 tarihinde ESTRAM A.Ş. ev sahipliğinde, İşletme Komisyonu 6. toplantısını  Eskişehir’de gerçekleştirmiştir.


Toplantıda TÜRSİD üye işletmelerinin son 6 ayda gösterdiği gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı.

“Türkiye’ deki raylı sistem işletmelerinde meydana gelen kazaların analizi” alt çalışma grubu sunumunu yaptı. Sunumunda;


Toplu taşımanın ana unsurları hakkında genel bilgi,
Raylı sistemlerde yaşanan örnek kaza videoları,
Yaşanan kazaların meydana gelme nedenlerinin analizi,
Kazaları önlemek ve azaltmak için yapılacaklar,
İstanbul ulaşım 2014 kaza istatistikleri,
Kaza meydana geldikten sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi vermiştir.
 

“Raylı sistemlerde sigorta uygulamaları” alt çalışma grubu sunumunu yaptı. Sunumunda;

 
Hazine müsteşarlığına yapılan başvuru süreci ve yapılan toplantı,
Hazine müsteşarlığından yapılan geri dönüş ve işletmecilerden istediği veriler hakkında bilgi vermiştir.
 

Misafir Uzman katılımcı Sn. Mesut ÇETİN, sigorta uygulamaları hakkında sorulan soruları yanıtlamıştır.

Profesyonel danışmanlık hizmeti alınması gerekliliği,
Risk tanımlamalarının sağlıklı yapılmadığı,
Risk devri yapılacak firma azlığı sorunu,
Primlerin maliyetlerin yüksek olması, konularında bilgi vermiştir.
 

“Raylı sistemlerde güvenlik uygulamaları” alt çalışma grubu sunumunu yapmıştır. Sunumunda;

6 grupta toplanan raylı ulaşım sistemleri,
Tüm raylı sistem işletmelerinde çalışan güvenlik görevlileri, hizmet türleri,
Güvenlik görevlisi başına düşen ortalama yolcu sayısı,
Km ve istasyon başına düşen güvenlik görevlisi sayıları vb. istatistiki konular hakkında bilgi vermiştir.
 

Misafir Uzman katılımcı Sn. Nacettin İLKAR, Türkiye’ de özel güvenlik uygulamaları hakkında sorulan soruları yanıtladı.
 

Türkiye’ de son 10 yılda gerçekleştirilen özel güvenlik eğitimleri,
10 yıllık geçmişi olan özel güvenlik süreci sorunları,
Güvenlik personeli 7 temel yetkisi ve uygulamadaki problemler,
Raylı sistemlerde çalışan güvenlik personelinin özel şirket kadrosunda olması ve kurum kadrosunda olması konularında bilgi vermiştir.
 

  Alınan Kararlar;

“Raylı sistemlerde güvenlik uygulamaları” alt çalışma grubu çalışmalarını tamamlamıştır. Ancak;
TURSİD Yönetim kuruluna, raylı sistemlerde çalışan güvenlik görevli sayısının azaltılmasına yönelik olarak, bilet kontrolünde ceza yazmaya yetkili Ulaşım Zabıtası oluşturulması talebinin iletilmesine karar verilmiştir.

2.“Türkiye’ deki raylı sistem işletmelerinde meydana gelen kazaların analizi” alt çalışma grubunun çalışmalarına devam etmesi kararı verilmiştir.

3.“Raylı sistemlerde sigorta uygulamaları” alt çalışma grubunun çalışmalarına devam etmesi kararı verilmiştir.İşletmelerin sigorta risk analizlerini çıkararak risklerin minimize edilmesi konusunda çalışma yapılması önerilmiştir. TÜRSİD İşletme Komisyonu Antalya Toplantısı

TÜRSİD İşletme Komisyonu 7. Toplantısında, 10-11 Aralık 2015 tarihinde, Antalya Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde, Antalya’da gerçekleştirmiştir.

Toplantıda, TÜRSİD üye işletmelerinin son 6 ayda gösterdiği gelişmelerle ilgili sunumlar yapılmış ve İstanbul Ulaşım AŞ’den Sn. Fatih GÜLTEKiN tarafından personelin, çok yönlü çalıştırılması ile ilgili ulusal ve uluslararası uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.

Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Kurumu (KAIK) adına Sn. İbrahim BAGBAŞI, Demiryolu Kazalarını ve Olayların Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği hakkında bilgi vermiştir. Sunumunda;

655 sayılı KHK’ye göre kaza araştırma ve inceleme kurulunun görevleri,KAİK yönetmeliği,

Demiryolu Kazalarını ve Olayların Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği ve  Kazalarla ilgili istatistiki bilgiler vermiştir.

“İş kanununa göre personel vardiya planının hazırlanması ve Türkiye raylı sistem işletmelerindeki uygulamalar alt çalışma grubu” sunumunu yapmıştır. Sunumunda, iş kanununa göre, tramvay, metro sürücüleri ve güvenlik personellerinin, haftalık, aylık çalışma süreleri, dinlenme süreleri, hafta tatilleri ve Türkiye’deki raylı sistem işletmelerinin uygulamaları hakkında bilgilendirme yapmıştır.

“Raylı sistemlerde sigorta uygulamaları alt çalışma grubu” sunumunu yapmıştır. Sunumunda;

2009-2014 yılları arası şirketlerin veri tabloları,  Hazine müsteşarlığına yapılan başvuru süreci ve yapılan toplantı, Hazine müsteşarlığından yapılan geri dönüş ve işletmecilerden istediği veriler hakkında bilgi vermiştir.

İstanbul A.Ş. adına ISG Uzmanı Sn. Hayrullah KALİFOGLU Demiryolu Emniyet Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapmıştır.

 

Alınan Kararlar;

“Türkiye’ deki raylı sistem işletmelerinde meydana gelen kazaların analizi” alt çalışma grubunun çalışmalarına devam etmesine karar verilmiştir.
“Raylı sistemlerde sigorta uygulamaları” alt çalışma grubu çalışmalarını tamamlamıştır.
“İş kanununa göre personel vardiya planının hazırlanması ve Türkiye’ deki raylı sistem işletmelerindeki uygulamalar” alt çalışma grubu çalışmalarını tamamlamıştır.
Risk Analizi ve Emniyet Yönetmeliği konularında çalışacak yeni bir komisyon kurulmasının TÜRSİD yönetimine teklif edilmesine karar verilmiştir.
“Enerji Verimliliği” ile ilgili alt çalışma grubu açılmasına karar verilmiştir. Alt çalışma grubu başkanlığına, Sn. Figen BÜYÜKÖZTÜRK oy birliği ile seçilmiştir.
“Çok yönlü personel(ÇYP) uygulamaları” alt çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. Alt çalışma grubuna İstanbul Ulaşım AŞ. başkanlık edecektir.
hj

İşletme komisyon çalışmalarının sağladığı faydalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Sektöre ilişkin ortak terminoloji oluşturma yönünde önemli ilerlemeler sağlanmıştır,
Tüm üye kuruluşların meslek standardı çalışmalarına katılımı sağlanarak işletme süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatların karşılaştırılması yapılmış tek bir meslek standardında uzlaşı sağlanmıştır,
İyi uygulama örnekleri kuruluşlar arasında paylaşılmıştır,
Ferhatpaşa Metro Tesisleri, Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3 Esenler / İSTANBUL
Sosyal Medyada Takip Edin!
Mesaj Bırakın
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
Web Tasarım Medyatör İnteraktif