×
TR   EN

Araç Komisyonu

TÜRSİD Araç Komisyonu

TÜRSİD Araç Komisyonu 2014 yılında faaliyete başlamış ve aynı yıl üç toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyon Başkanı olarak İstanbul Ulaşım A.Ş. Atölye Müdürü Sn. İzzet Ata seçilmiştir. İzmir Metro A.Ş. Araçlar Müdürü Sn. Melih Altuntaş, Komisyon Başkan Yardımcısı ve Antalya Ulaşım A.Ş. Araç Bakım-Elektrik Şefi Sn. Hasan Hilmi Çakmak Komisyon Sekreterliğini yürütmüşlerdir.

Dönemde; Sn.Hüseyin Al Grup Başkanlığı’nda “ Araç Bakım ve Onarım”, Sn. Hasan Hüseyin Gündoğdu Grup Başkanlığı’nda “ Araç ve Yedek Parça Tedarik ve Yerlileştirme”, Sn. Mehmt Özdemir Grup Başkanlığı’nda “Araç Dokümantasyon ve Standardizasyon”, Sn. Eyüp Dursun Grup Başkanlığı’nda “ Tekerlek ve Aks Seti” alt komisyon çalışmalarına devam edilmiştir.

Dönemde; Sn.Hüseyin Al Grup Başkanlığı’nda “ Araç Bakım ve Onarım”, Sn. Hasan Hüseyin Gündoğdu Grup Başkanlığı’nda “ Araç ve Yedek Parça Tedarik ve Yerlileştirme”, Sn. Mehmt Özdemir Grup Başkanlığı’nda “Araç Dokümantasyon ve Standardizasyon”, Sn. Eyüp Dursun Grup Başkanlığı’nda “ Tekerlek ve Aks Seti” alt komisyon çalışmalarına devam edilmiştir.
 

TÜRSİD Araç Komisyonu Eskişehir Toplantısı

27-28 Kasım 2014 tarihinde ESTRAM A.Ş. ev sahipliğinde, Eskişehir’de 3. Araç Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Toplantıda üye isletmelerin son 6 ayda gösterdigi gelismeler ve yaptıkları önemli faaliyetlerle ilgili sunumlar yapıldı, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Araç Bakım ve Onarım Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu. Firmalarca izlenen 8 parametrenin degerlendirmesi yapıldı. Alt Çalısma Grubunun görevine devam etmesine, ayrıca 8 parametrenin 2015’in ilk 3 ayı için de izlenmesine ve belirlenecek alt sistemlere ait MTBF degerlerinin takibinin yapılmasına karar verildi.

Araç-Yedek Parça Tedarik ve Yerlilestirme Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu ve Alt Çalısma Grubu’nun görevini tamamladıgına karar verildi.

Araç Dokümantasyon ve Standardizasyon Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu. Alt Çalısma Grubunun görevine devam etmesine ve yeni üyelerle “Raylısistem Araçlarının Bakım-onarımla ilgili ulusal ve uluslararası tüm standartların detay ve içeriklerinin arastırılması” konusunda çalısma yapmasına karar verildi.

Tekerlek ve Aks Seti Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu. Alt Çalısma Grubunun görevine devam etmesine ve tekerlek torna periyotlarının iyilestirilmesine yönelik neler yapılabilecegi ile ilgili çalısma yapmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen  diger faaliyetler:

Isletmeler arası bilgi paylasımını arttırmak, örnek uygulamaların yaygınlastırılması amacıyla  bilgi anketi yapılmıstır. 60 soruluk ankete üyelerin cevabı tek listede toplanmıstır.

“Araç özellikleri karsılastırma tablosu” hazırlanmıstır. Yapılan bu çalısma ile tüm firmaların araçlarına ait teknik özellikleri gösteren bilgi havuzu olusturulmustur.

“Araç sistemleri kıyaslama tablosu” hazırlanmıstır. Yapılan bu çalısma ile tüm firmaların araçlarına ait sistem üreticilerini gösteren bilgi havuzu olusturulmustur.

“Araç fiyatları tablosu” hazırlanmıstır.

Üye isletmelerin Haziran-Temmuz-Agustos 2014 Tarihlerine ait T22, T23, O9, O22, MDBF, MDBSF, MTBF degerleri çıkarılarak analiz edilmistir.

T22= Sefer planına etkileyen araç arıza sayısı/Toplam araç arıza sayısı

T23= Yolcu tahliyesine sebep olan araç arıza sayısı/Toplam araç arıza sayısı

O9= Araç bakım bölümü toplam personel sayısı/ Toplam araç (vagon) sayısı

O22= Önceden planlanmıs ve gerçeklesmis is emir sayısı/ Önceden planlamıs is emir sayısı.

MDBF= Toplam Filo Km/ Toplam Arıza Sayısı

MDBSF= Toplam Filo Km/ Toplam Servise Mani Arıza Sayısı

MTBF=MDBF/Ortalama Isletme Hızı (Km/Saat)

MTBSF= MDBSF/ Ortalama Isletme Hızı (Km/Saat)

“Raylı Sistem Araçlarının Kazaya Sebebiyet Verebilecek Riskleri ve Alınan Önlemler” listesi tüm isletmelerce doldurularak ortak bir bilgi havuzu elde edilmistir.

Tüm üye isletmelerce yapılan ortak çalısma ile “Yerlilestirme listesi” olusturulmustur. Bu liste ile firmalarca yerlilestirilen malzemenin adı, görevi, firma bilgileri vb bilgilere ulasmak mümkün olmustur.

Firmaların isletmesini yaptıgı araçlara ait “tekerlek ve aks seti” bilgilerinden olusan bilgi havuzu olusturulmustur.“Kullanılan sarf malzemeler listesi” olusturulmustur. “Yerlilestirme Politikaları” listesi tüm kullanıcılarla paylasılmıstır.

TÜRSİD Araç Komisyonu tarafından  araçlara ilişkin çeşitli verileri kıyaslamak için gerçekleştirilen  60 soruluk bilgi anketi gerçekleştirilmiştir.. Veriler tüm üyeler ile paylaşılmıştır.


TÜRSİD Araç Komisyonu İzmir Toplantısı

28-29 Mayıs 2015 tarihinde İzmir Metro A.Ş. ev sahipliğinde, İzmir’de 4. Araç Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Alınan Bazı Kararlar ve Faaliyetler

 TÜRSID üye isletmelerin son 6 ayda gösterdigi gelismeler ve yaptıkları önemli faaliyetlerle ilgili sunumlar yapıldı.

Tekerlek ve Aks Seti Alt Çalısma Grubu yaptığı çalısmayı sundu. Alt Çalısma Grubunun yaptıgı çalısma yeterli görülerek, Çalısma Grubunun görevini tamamladıgına karar verildi.

Araç Dokümantasyon ve Standardizasyon Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu. Alt Çalısma Grubunun görevine devam etmesine ve periyodik bakımlar ile ilgili bilgi havuzu olusturulmasına karar verildi.

Araç Bakım ve Onarım Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu. Alt Çalısma Grubunun görevine devam etmesine karar verilerek, firmalarca izlenen 8 parametrenin Ocak 2015-Agustos 2015 arası degerlerinin Alt Çalısma grubu tarafından degerlendirilmesine karar verildi.

“Cer motorlarında Yasanan Problemler ve Getirilen Çözümler” ile ilgili bir Alt Çalısma Grubu kurulmasına karar verildi.

Toplantının ikinci gününde Mr. Thorsten BOMKE tarafından tüm katılımcılara “How to Address Life Cycle in the Most Efficient Way?” (Raylı Sistem Araçlarında Kullanım Ömrü En Etkin Sekilde Nasıl Ele Alınır?) konusunda bir sunum yapıldı.


TÜRSİD Araç Komisyonu Konya Toplantısı

 22-23 Ekim 2015 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Konya’da 5. Araç Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Alınan Bazı Kararlar :

TÜRSID üye isletmelerin son 6 ayda gösterdigi gelismeler ve yaptıkları önemli faaliyetlerle ilgili sunumlar yapıldı. Cer Motor Alt Çalısma Grubu; “Cer motorlarında Yasanan Problemler ve Getirilen Çözümler” ile ilgili sunum yaptı. Alt Çalısma Grubunun yaptıgı çalısma yeterli görülerek, Çalısma Grubunun görevini tamamladıgına karar verildi.

Araç Bakım ve Onarım Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu. Sunumda, isletmelerce izlenen 8 parametrenin Ocak 2015-Agustos 2015 arası degerleri analiz edildi. Alt Çalısma Grubunun yaptıgı çalısma yeterli görülerek, Çalısma Grubunun görevini tamamladıgına karar verildi. 8 Parametrenin tüm isletmelerce izlenmesi tavsiye kararı olarak alındı. Izlenecek parametreler:

T22= Sefer planına etkileyen araç arıza sayısı/Toplam araç arıza sayısı

T23= Yolcu tahliyesine sebep olan araç arıza sayısı/Toplam araç arıza sayısı

O9= Araç bakım bölümü toplam personel sayısı/ Toplam araç (vagon) sayısı

O22= Önceden planlanmıs ve gerçeklesmis is emir sayısı/ Önceden planlamıs is emir sayısı.

MDBF= Toplam Filo Km/ Toplam Arıza Sayısı

MDBSF= Toplam Filo Km/ Toplam Servise Mani Arıza Sayısı

MTBF=MDBF/Ortalama Isletme Hızı (Km/Saat)

MTBSF= MDBSF/ Ortalama Isletme Hızı (Km/Saat) olarak belirlendi.

Araç Dokümantasyon ve Standardizasyon Alt Çalısma Grubu yaptıgı çalısmayı sundu. Sunumda, periyodik bakım formları ile ilgili bilgi havuzu olusturuldugundan ve bakım onarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası standartlardan bahsedildi. Alt Çalısma Grubunun “Araçlarının Bakım-onarımla ilgili ulusal ve uluslararası tüm standartların detay ve içeriklerinin arastırılması” konusundaki çalısmasının devam ettirilmesine karar verildi.

Ikinci el araç alımının degerlendirmesi ile ilgili Alt Çalısma Grubu olusturulmasına karar verildi. Deray ekipmanları ile ilgili envanter ve müdahale yöntemlerinin degerlendirilmesi ile ilgili bir komisyon kurulmasına karar verildi.


TÜRSİD Araç Komisyonu VI.Toplantısı Samsun’da Yapıldı

Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneğinin(TÜRSİD) Araç Komisyonu VI. Toplantısı; 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Samsun’da SAMULAŞ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜRSİD Araç Komisyonu Başkanı Sn İzzet ATA Bey yaptığı konuşmaya; ev sahipliğinden dolayı Samulaş yetkililerine Teşekkür ederek başladı. Sn İzzet ATA Bey konuşmasında; Samulaş’ın Karadeniz’in ilk ve tek kent içi raylı sistem işletmecisi olarak yeni bir işletme olmasına rağmen kısa bir sürede yaptığı önemli çalışmalarla dikkatleri üzerine çektiğini belirtti. Ülkemizde aynı dili konuşan ve aynı işi yapan nitelikli bir insan kaynağı-kıymetinin olduğunu, Türsid Araç Komisyonu Toplantıları ile bu kaynak ve kıymetlerin çok daha nitelikli hale geldiğini belirtti. Sn ATA, komisyonun en son toplantısından bu yana geçen sürede yaptığı faaliyetleri anlatarak alt çalışma gruplarının çalışmalarına değindi. Toplantının verimli bir şekilde geçmesini temenni ederek tüm katılımcılara desteklerinden dolayı Teşekkür etti.


Samulaş B.Ş.B Ulaşım Daire Başkanı ve Samulaş Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sn Kadir GÜRKAN Bey konuşmasına, misafirlere Karadeniz’in incisi Samsun’a Hoşgeldiniz diyerek başladı. Katılımcıları Samsun’da görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Sn Gürkan konuşmasında; raylı sistem çalışanları olarak hepimizin sahada çok zor şartlarda aynı amaç ve gaye için mücadele ettiğini belirtti. Sektörün tek ses olması ve yapılan toplantılarda yaşanan sorunların masaya yatırılması açısından Türsid toplantılarının çok önemli olduğunu belirtti. Samulaş olarak benzer oluşumun lastik tekerlekli araçlar için de yapıldığını belirterek Samulaş olarak bu tür organizasyonların sürekli içerisinde yer aldıklarını ve desteklediklerini belirtti. Samulaş’ın 4-5 Eylül 2016’da UITP’nin Tramvay Komitesine ev sahipliği yapacağını, 6 Eylül’de de Belediyeler Birliği’nin desteklediği bir panel yapmayı planladıklarını belirterek panele katılımcıları davet etti. Sn Gürkan, Samulaş’ın tarihçesi ve faaliyet alanlarından bahsederek çalışanların eğitim ve gelişimleri için özel çaba harcadıklarını belirtti. Kamu kurumu olmalarına rağmen birçok alanda özel sektörle aynı şartlarda rekabet etmelerinden dolayı(aynı vergilerin verilmesi vb) sürdürülebilir hizmet verebilmek için İnsan Kaynakları ve alternatif iş modelleri konusunda Türsid gibi sektör kuruluşlarının çalışma yapması gerektiğinden bahsetti. Tramvay imalatında yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine yürekten bağlı olduğunu ifade etti. Samulaş olarak Yatırım Teşvik Belgesi alıp, kendi fon kaynaklarını kamu bankalarında oluşturup, kendi yazdıkları şartname ile 8 adet tramvay ihalesini kendileri yaptıklarını bu alanda ender yapılan bir uygulamayı başarı ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Sn Gürkan, katılımlarından dolayı tüm işletmelere teşekkür ederek başarılar diledi.

Kurumların yaptığı sunumlar ile başlayan toplantıda; alt çalışma komisyonları yaptıkları faaliyetler ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdiler.

Toplantıda;

“İkinci El Araç Alımının Değerlendirilmesi Alt Çalışma Grubu”, İkinci el araç alımının değerlendirilmesi (İkinci el araç alım sebeplerinin değerlendirilmesi, alınırken nelere dikkat edilecek, araç alımından sonra yapılan çalışmalar/iyileştirmeler) konulu sunumunu yaptı.

“Deray Ekipmanları ve Deray Müdahale Teknikleri Alt Çalışma Grubu”, “Deray ekipmanları, deraya müdahale teknikleri” konulu sunumunu yapmıştır.

“Araç Dokümantasyon ve Standardizasyon Alt Çalışma Grubu”, “Raylı sistem Araçlarının bakım-onarımla ilgili ulusal ve uluslararası tüm standartların detay ve içeriklerinin araştırılması” konulu sunumunu yapmıştır.

Toplantı sonunda Alt Çalışma Gruplarının görevleri ile ilgili bir dizi karar alınmıştır.

Ayrıca toplantıda yapılan seçim ile, gelecek 2 yıllık dönem için Araç Komisyonu Başkanlığına, SAMULAŞ’tan Bakım Onarım Müdürü Ziya KALAFAT Bey, Araç Komisyonu Başkan Yardımcılığına ESTRAM’dan Elektrik-Elektronik Bakım Şefi Erhan SEZGİN Bey, Araç Komisyonu Sekreterliğine Kayseray’dan Araç Bakım Elektrik Elektronik Mühendisi Muhammed BİÇİMVEREN Bey seçilmişlerdir.

Komisyon bir sonraki toplantısını 24-25 KASIM 2016 tarihlerinde Bursa ’da BURULAŞ’ın ev sahipliğinde yapmayı kararlaştırarak; SAMULAŞ Raylı Sistem tesis ve araçlarında teknik gezi ve inceleme yaptıktan sonra toplantısını tamamladı.
Ferhatpaşa Metro Tesisleri, Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3 Esenler / İSTANBUL
Sosyal Medyada Takip Edin!
Mesaj Bırakın
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
Web Tasarım Medyatör İnteraktif